Bookmark and Share

Jatkuvat Rukoushuokaukset

Rukoushuokausten 'tekniikka' perustuu siihen, että ajatuksemme, tunteemme ja kehomme ottavat vastaan taukoamatta vaikutelmia, suggestioita, jotka saavat aikaan meissä asenteita, asentoja, mielikuvia ja muita liikkeitä. Kun suggestio 'törmää' meihin, tai kun me törmäämme suggestioon, ei välttämättä tapahdu mitään sen enempää. Vasta kun samaistumme siihen ja sanoin ilmaisten "minä ajattelen", "minusta tuntuu", olemme tavallaan tehneet valinnan, joko vapaasta tahdostamme tai ajautuneet siihen tapojemme orjana. Tällä tavoin on identiteettimme saanut oman 'muotonsa'.

Rukoushuokausten käyttöönotto edellyttää kuitenkin, että voimme pitää huomiomme keskitettynä niiden muistamiseen. Periaatteena , että jos tällä tavoin pyydämme jotain Jumalaltamme, meidän on myös tehtävä kaikki se mikä on mahdollista, jotta voimme saavuttaa sen mitä pyydämme.

Ensi askel on ensimmäisen käskyn noudattaminen: "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalia minun rinnallani". Käsky ei sano, että nämä muut Jumalat olisivat jotain meidän itsemme ulkopuolella olevia 'epäjumalia' tai 'pakanajumalia' (tavanomaisen kristillisen käsityksen mukaan), niinkuin esimerkiksi Allah tai Krisna. Ensimmäinen käsky tarkoittaa, että se "minä", joka ajattee, tuntee ja toimii ei ole oikea Minämme. Tämä todellinen Minä, kun se meissä on läsnä, tai pikemminkin kun 'havaitsemme' sen läsnäolon, näkee meidät sellaisena kuin olemme.

Hebreankielinen Jumalan nimi "Jahve" (Jehova) on käännetty sanoin "Minä olen".

© Reijo Oksanen 2007-2010

Sankt Ambrose, Optina

St. Ambrose

St. Ambrose