Bookmark and Share

Ompelukone ja sisällä oleminen, otoksia Feofan Erakon kirjoista Henkinen Elämä ja Pelastuksen Tie

Ompelukone

Ihmiselämä on monimutkainen ja moninainen. Siinä on fyysisiä, sielullisia ja henkisiä ominaisuuksia. Näillä ominaisuuksilla on kaikilla omat voimansa, tarpeensa ja muotonsa; ne toimivat ja tulevat tyydytetyksi. Ihminen elää vain silloin kun kaikki hänen voimansa ovat liikkeessä ja kaikki hänen tarpeensa tulevat tyydytetyiksi. Jos vain pieni osa näistä liikkeistä on toiminnassa ja vain pieni määrä tarpeista tulee tyydytetyksi, ei elämä olekaan elämää. Kaikki toimii yhdessä ja yhtenä yksikkönä aivankuin ompelukoneesi toiminta on mahdollista vain silloin kun kaikki sen osat toimivat. Jos yhden yksittäisen osan liike pysähtyy niin koneen toiminta lakkaa... Ihminen ei myöskään elä inhimillistä elämää kun kaikki hänen ominaisuutensa eivät toimi. Koneen suhteen sen elämän - liikkeen - loppuminen on selvästi havaittavissa; ihmisen elämän toimimattomuus ei ole nähtävissä, jos vaikka vain yksi hänen ominaisuuksistaan on toiminnassa ja vain osa hänen tarpeistaan tulee tyydytetyksi, vaikka tämänkaltainen elämä onkin verrattavissa toimimattomaan koneeseen. Sellainen on ihmiselämän laki!

Soveltakaamme tätä lakia siihen mistä olemme keskustelleet. Mitä voimia siinä käytetään ja mitä tarpeita siinä tyydytetään? Käytössä ovat kädet, jalat, kieli, silmät, korvat, hajuaisti, kosketus, muisti, mielikuvitus, kuvittelu ja järki, joiden kokonaisuus kuvaa ihmisen alhainta ominaisuutta, joka hänellä on yhdessä eläinten kanssa. Eläimen elämässä on vain yksi tyydytettävä tarve, tai pikemminkin tarpeellinen asia; sen voi nähdä toiminnassa kun nuoret lampaat ajetaan amälampaiden kanssa laitumelle. Näiden lisäksi ihmisessä on kaksi tai kolme kerrosta ja niillä on myös omat keskuksensa.

Voit todeta sen itse: Voiko sellainen elämä todella olla elämää? Oma tunteesi kertoi sinulle että sellaisessa elämässä ei elämää ole. Haluan näyttää sinulle pääasiallisen syyn siihen. Ehkä tämä syy ei nyt ole sinulle aivan selvä, mutta sen perustan pitäisi olla. Yksityiskohdat tulevat selväksi ajan myötä. Minä ehdotan, että kaikki jolla on jotain arvoa tulee ihmisen luonteen rakenteesta. On tarpeellista, että elämme niinkuin Jumala meidät loi, ja jos joku ei niin elä, voin täydellä varmuudella sanoa, että hän ei elä ollenkaan. Toivon että tämä riittää sinulle tällä kertaa.

Feofan Erakon kirjeestä kirjasta 'Henkinen Elämä'. Suomennoksen englantilaisesta versiosta "The Spiritual Life" tehnyt Reijo Oksanen.

Sisällä Oleminen

Kun kanaemo löytää jyviä se kotkottaa kutsuen poikasiaan ja missä tahansa ne ovatkin ne tulevat kiireenvilkkaa emon luo ja kokoontuvat nokka nokassa sen nokan ympärille. Samalla tavoin jumalallinen armo vaikuttaa ihmisen sydämeen. Hänen henkensä tietoisuus laskeutuu sydämeen ja sitä seuraavat kaikki sielun ja ruumiin voimat. Tähän liittyy sisällä pysymisen laki: pidä tietoisuutesi sydämessäsi ja kokoa siihen voimakkaasti kaikki sielun ja ruumiin voimat. Sisällä oleminen on tietoisuuden lukitsemista sydämeen ja voimakas kaikkien sielun ja ruumiin voimien kokoaminen on olennainen podvigin* keino ja toiminta. Lukitseminen ja kokoaminen toimivat yhdessä ja kumpikin edellyttää toisen mukana olemista. Se joka on lukkiutunut sydämeensä on kokonainen ja se joka on kokonainen on sydämessään.

Kaikkien sielun - mielen, tahdon ja aistien - voimien on kokoonnuttava sydämen tietoisuuden lähelle. Mielen keskittää sydämeen huomiokyky, tahdon kokoamisen saa aikaan valveilla olo ja aistien kokoamisen selväpäisyys. Huomiokyky, valveillaolo ja selväpäisyys ovat ne kolme sisäistä toimintaa joiden avulla itsen eheyttäminen ja sisällä oleminen saadaan aikaan. Se jolla nämä kaikki kolme on, on sisällä; ne joilta puuttuu näistä yksikin ovat ulkona. Sielun kokoamisen jälkeen myös ruumiin elimet on johdettava sydämeen. Jotta meillä olisi huomiokyky käytössämme meidän on ohjattava sisäisiä silmiämme; valvoaksemme jännitämme kaikki kehon lihakset rintakehää kohti; selväpäisyyden saavuttaaksemme hallitsemme kehon nesteitä, niinkuin Pyhä Nicephorus niitä kutsuu (ne ovat ruumiin alimmaisista elimistä sydämeen juoksevat ja sitä heikentävät virtaukset) ja tukahdutamme mielihyvän aistimukset ja kehon nautinnot. Tämä fyysinen työ, jota ei voi eroittaa sielun työstä, on voimakkain apu sielun voimien kokoamiseen, joka ei voi ilman sitä tapahtua.

Siis kaikki työ sisällä olemiseen itsen-kokoamisen kautta on seuraava. Aamulla herätessäsi, ensi minuuttien aikana kun havaitset heränneesi, laskeudu sisäisesti sydämeesi rintakehäsi sisälle. Kutsu koolle, vedä ja pakota sitä kohti kaikki sielusi ja ruumiisi voimat - mielesi huomiokyky, katseesi ja tahtosi valppaus. Lihakset jännitettyinä ja aistit selvinä, mielihyvään ja fyysiseen nautiskeluun tuudittautumatta tee tätä niin kauan että tietoisuus asettuu ihan kuin kotiinsa - tarttuen ja pitäen kiinni kuin viiniköynnös muurista. Pysy siellä äläkä poistu niin kauan kuin olet tietoinen, usein myös toistamalla itsen-kokoaminen uudistaaksesi ja vahvistaaksesi sitä - sillä se heikkenee minuutti minuutilta ja häviää.

On tärkeätä tietää, että sisällä oleminen ja kokoaminen ei ole sama kuin ajatuksiin vajoaminen ja meditaatio, vaikka ne vähän sitä muistuttavatkin. Nämä käsittelevät vain mieleen liittyviä asioita ja jättävät kaikki muut voimamme käyttämättä; ne jäävät ajatuksien pariin. Sisällä oleminen on sydämessä ja käsittää kaikkien voimiemme liikkeet. Sisällä oleminen on syvempää ja syvemmällä kuin mikään muu meissä - tai pikemminkin se tapahtuu sellaisella tavalla, että kaikki tapahtuu sen piirissä, sen katseen edessä; jotkut asiat ovat sallittuja ja jotkut ei. On selvää, että sisällä oleminen sen oikeassa muodossa on ehto ihmisen todelliselle oman itsensä hallitsemiselle ja seurauksena tästä myös todellisen vapauden ja älyn edellytys; siksi se on myös aidon henkisen elämän edellytys. Tämä muistuttaa olosuhteita ulkonaisessa elämässä, jossa kuningasta pidetään valtion hallitsijana. Siksi kaikki henkinen työ ja kaikki kilvoittelun ponnistukset on tehtävä tästä sisäisestä valtakunnasta käsin, muuten se ei olekaan henkistä työtä, eikä kilvoittelua, joka ilman sisällä olemista on turhaa. Jumalan valtakunta on sisällänne (Lk. 17:21), sanoi Herra. Hän antaa myös neuvon henkisestä työstä: astu kammioosi ja...sulje ovi (Mt. 6:6). Kammio (kelja) on sydämen kammio, niin myös kaikki Pyhät Isät sen tulkitsevat. Tämä henkistää sen joka tekee työtä pelastuakseen ja tätä sanotaan sisäiseksi työksi.

On selvää, etä sisälle kokoontuminen on tehokas keino innostuksen suojelemiseksi: 1) Se joka on ehjä palaa, sillä hän kokoaa kaikki voimansa yhteen, niinkuin valonsäteet kun ne keskitetään yhteen pisteeseen saavat aikaan voimakkaan lämmön ja voivat saada aikaan tulen. Kokoontuminen liittyy aina lämpöön - henki kohtaa itsensä, niinkuin Pyhä Nicephorus sanoo, ja hypähtää ilosta. 2) Ehjä ihminen on voimakas, niinkuin pataljoona muodossaan tai heikot kepit, jotka on sidotty yhteen. Kuin vyötettynä se osoittaa valmiutta ja voimaa toimia. Hajallaan oleva on aina heikko ja joko putoaa tai ei tee yhtään mitään. 3) Ehjä ihminen näkee itsessään kaikki. Ympyrän keskustassa oleva näkee sieltä kaikkiin suuntiin. Hän näkee kaikki melkein samanaikaisesti, mutta keskustasta kauempana oleva näkee vain yhteen suuntaan. Samoin sisällä oleva - hän näkee kaikki voimiensa liikkeet ja pystyy hallitsemaan niitä. Hengen, voiman ja selvän näkemyksen palo saa aikaan aidon innostuksen hengen. Siksi on paikallaan sanoa: pysy sisällä niin olet innostunut.

Näin merkityksellistä on siis sisällä oleminen! Se tarkoittaa, että meidän on tehtävä työtä sen saavuttaaksemme, sillä se ei tapahdu äkillisesti, vaan ainoastaan ajan ja etsimisen avulla. Se on pantu muiden asioiden edelle, koska se on henkisen elämän edellytys. Sen kehittyminen riippuu niiden kolmen sielun ja ruumiin toiminnan tëydelliseksi tekemisestä, jotka sen saavat aikaan, siis: mielen huomiokyvyn sisäisestä katseesta, tahdon valppaudesta kehon jännityksen avulla, ja sydämen selkeydestä, joka kääntää pois kiintymykset ja himot. Mutta jo ennen kun nämä ovat täysin kehittyneet se on oma itsensä, vaikka se saattaa olle epätäydellinen, epäkypsä ja häiriintynyt.

Sisälle laskeutumisen keinot ovat selvät, tai pikemminkin keino: poista kaikki se mikä voi häiritä mainittua kolmea samanaikaista toimintaa ja mikä tahansa muukin, joka voi häiritä sielun voimien ja vastaavien kehon toimintojen sisäistä laskeutumista - mieli ja tunteet, tahto ja lihakset, sydän ja liha. Tunteita häiritsevät ulkonaiset vaikutelmat ja mieltä ajatukset. Lihakset tulevat heikommiksi jäsenten rentoutuessa, tahto haluista, liha nautinnoista ja sydän tarttumisestaan johonkin. Tästä seuraa, että mieli on pidettävä vapaana ajatuksista, aistit häiriöistä, tahto haluista, lihakset rentoutumisesta, sydän tarttumisesta ja liha nautinnoista. Sisällä olemisen edellytykset ja keinot ovat: sielulle - taistelu ajatuksia, haluja ja sydämen takertumista vastaan; ruumiille ne ovat sille annetut rajoitukset; ja jotta nämä voi saavuttaa - ulkoisen järjestyksen muuttaminen. Kaiken tämän valossa voimme nähdä, että kaikki tulevat kilvoituksen työt jotka tähtäävät itsen palvonnan tuhoamiseen on tehtävä yhdessä sisällä olemisen keinojen kanssa.

Tästä johtuu, että Pyhien Isien ohjeissa (heidän opetuksessaan selväpäisyydestä ja mielen tarkkailemisesta) sisäinen elämä on aina saumattomasti yhdessä kilvoittelun kanssa. Itsen kokoaminen ei ole sama kuin itse taistelu. Se on omaa henkistä toimintaa ja se on etuasemassa. Kootessamme itsemme henkinen työ tulee mahdolliseksi - taistelu, opiskelu, Jumalan muistaminen ja rukous. Mitä tahansa kilvoittelija tekeekin hänen on ensin mentävä sisälle ja tehtävä työnsä sieltä käsin.

Feofan Eristäytyjä: Pelastuksen Tie. Suomennoksen englantilaisesta versiosta "The Path to Salvation" tehnyt Reijo Oksanen.


* Podvig on venäjänkielinen sana joka tarkoittaa urotyötä ja urotekoa. Sitä käytetään ilmaisemaan sisäistä taistelua ja työta; sen taakan kantamista, joka johtaa pelastukseen.

© Reijo Oksanen 2007-2010

Vaeltajan Risti

Vaeltajan Risti

Vaeltajan Risti Valamossa